1. Triển khai
– Sau khi thỏa thuận hợp đồng, METAFAT sẻ tiến hành triển khai lắp đặt theo địa chỉ khách hàng cung cấp.
– Thời gian triển khai quy định trên hợp đồng.
Nếu khách hàng có thay đổi về địa chỉ hoặc thời gian triển khai, khách hàng phải báo trước cho METAFAT trước thời gian là 3 ngày để METAFAT thay đổi và sắp xếp lại lịch triển khai.

2. Bảo trì
Công ty sẽ hỗ trợ khách hàng qua : 08 89370879 hoặc email: support@metafat.vn khi có thắc mắc về sản phẩm/dịch vụ mà Công ty cung cấp gặp phải bất cứ lỗi gì trong suốt quá trình sử dụng theo thời hạn của hợp đồng

Các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ sẽ được hỗ trợ ngay lập tức đối với các lỗi nhỏ. Đối với các lỗi mất nhiều thời gian lập trình hoặc xử lý sẽ được sửa chữa trong vòng 12 – 48h.

Ngoài ra Công ty sẽ tiến hành backup cơ sở dữu liệu thương xuyên để tránh các trường hợp xấu nhất khi sảy ra các sự cố kỹ thuật.